Your browser don't supports or have disabled Javascript and page may not look as it should

Doučování

VM

RNDr. Vladislav Martínek

 

Žádná věda, pouze jednoduché a srozumitelné vysvětlení. Pokud porozumíte nemusíte se učit.

Individuální přístup je o silné zpětné vazbě od žáka, kterou lze v klasickém vzdělávacím systému zajistit jen v omezené formě. Ve škole není prostor na to, probírat látku s každým zvlášť a zjišťovat, čemu přesně nerozumí. Zvlášť matematika a fyzika jsou na pochopení obtížné předměty. Navíc při dotazu učitele, zda žáci výkladu porozuměli, často raději řeknou, že ano, protože slyšet výklad ještě jednou by se pro ně rovnalo smrti nudou.
Doučování umožňuje lektorovi rozpoznat, jak žákův mozek informaci přijal a může podle toho přizpůsobit výklad, jít na to jiným směrem apod. Navíc se žák nestydí, že by se znemožnil před spolužáky. Lektor ho nehodnotí za výkon jako učitel.
Naopak ho motivuje se mezerami zabývat. Často bývá student demotivovaný pocitem, že to, co se učí, je k ničemu. V takovém případě je ku prospěchu ukázat k čemu je daná látka užitečná v reálném světě a vzbudit ve studentovi zdravou cílevědomost.

lektor: …výklad…
student: „To přece nemůže být takhle jednoduché.“
lektor: „Ano, je.“
student: „Proč nám to ve škole nevysvětlí jako vy?“

Matematika

Základem jsou příklady a schopnost je řešit.

Hodně se staví na předchozích znalostech. Jsou-li základy slabé, další navazující látka působí problémy, protože není na čem stavět. Zažít si správné postupy není těžké, dám vám jistotu v písemkách – stihnete spočítat všechny příklady. Pokud se vás týká povinná maturita z matematiky, je třeba začít hned.

 • příprava na přijímací zkoušky na SŠ
 • zvládnutí SŠ učiva (bývá problematické při přechodu ZŠ→SŠ)
 • průběžné procvičování SŠ látky (podle ročníku)
 • příprava ke státní maturitní zkoušce
 • příprava k přijímací zkoušce na VŠ
 • zvládnutí VŠ matematiky (zejména matematická analýza), příprava ke zkouškám

Fyzika

Jádrem je pochopení.

Snažím se vše vysvětlit na běžných věcech okolo nás. Vzorečky si nemusíte pamatovat, pokud si umíte představit, co znamenají. Je známo několik elementárních triků, které se ve škole neříkají. Já vám je prozradím.

 • zvládnutí SŠ učiva (doženeme nepochopení nové látky z výkladu ve škole, ujasnění principů a zákonů)
 • průběžné procvičování SŠ látky (podle ročníku)
 • příprava k přijímací zkoušce na VŠ

Programování

Není problém vysvětli a pomoci s programy

(objektově orientované programování, třídy, dědičnost, ukazatele, … ), algoritmy, datovými strukturami…

 • úvod do problematiky programování
 • průběžné procvičování SŠ látky
 • příprava k přijímací zkoušce na VŠ
 • zvládnutí VŠ látky (objektové programování, procedurální programování, algoritmy), příprava ke zkouškám

Přírodní vědy

Často jsem schopen pomoci i s ostatní látkou přírodovědného charakteru probíranou na středních školách. Není to ale můj primární obor.

 • chemické výpočty, reakční rovnice
 • koncentrace roztoků, látkové množství

 

Zanechat zprávu

Scroll back

Close